94011750 75752299
99091750 461386

Орон сууцаар тооцоолох
Энэхүү программын тусламжтайгаар та дуртай цонхоо, амалгаа, тавцан, тагтны хаалт, ялааны тор, гадна усны хаялгаа өөрийн дуртай загвар хэмжээгээр хэмжиж тооцоолох боломжтой юм. Гэх дээ энэ бол танд тусгайлан бүтээгдсэн урьдчилсан тооцоо гаргах зорилготой тооцоолол шүү. Нарийн хэмжээ авалт, тооцоо болон цонхны загварыг манай мэргэжлийн хэмжээ авагч нар танай гэрт очиж мэргэжлийн түвшинд хийж өгөх болно.

Байр сонгох

Өрөө сонгох

Үнэ бодолт