9409750 75752299
99091750 461386

Засвар үйлчилгээ

Цонх арчилгаа

Манай мэргэжилтэн таны захиалгын дагуу таны цонхыг оншлох үед тантай, эсвэл тухайн үед шийдвэр гаргах түвшины хариуцсан хүнтэй тань танай цонхонд хийх шаардлагатай бүхий л засварын ажлыг оншилж, ярилцсаны үндсэн дээр эцсийн байдлаар дүгнэлтэд хүрч, хийх ажил, түүний тооцоо төлбөрийг тооцож гаргаж өгнө.

Бидний баталгаат хугацаа

Баталгаат хугацаа бол манай компаний нийгэмд хүлээж байгаа хариуцлагын илрэл юм.

Төлбөрт засвар үйлчилгээ

Манай мэргэжилтэн таны захиалгын дагуу таны цонхыг оншлох үед тантай, эсвэл тухайн үед шийдвэр гаргах түвшиний хариуцсан хүнтэй тань танай цонхонд хийх шаардлагатай бүхий л засварын ажлыг оншилж, ярилцсаны үндсэн дээр эцсийн байдлаар дүгнэлтэд хүрч, хийх ажил, түүний тооцоо төлбөрийг тооцож гаргаж өгнө.

Оншилгооны дуудлага өгөх

Вакуум цонх хаалгыг зөв зохистой арчилж хэрэглэсэн тохиолдолд 40-50 жилийн эдэлгээтэй гэж тооцдог.