9409750 75752299
99091750 461386

Төлбөрт засвар үйлчилгээ

Манай мэргэжилтэн таны захиалгын дагуу таны цонхыг оншлох үед тантай, эсвэл тухайн үед шийдвэр гаргах түвшиний хариуцсан хүнтэй тань танай цонхонд хийх шаардлагатай бүхий л засварын ажлыг оншилж, ярилцсаны үндсэн дээр эцсийн байдлаар дүгнэлтэд хүрч, хийх ажил, түүний тооцоо төлбөрийг тооцож гаргаж өгнө. Тооцоотой хуудас хоёр хувь хэвлэгдэж хоёр тал гарын үсэг зурж, төлбөрийн 50 хувийг урьдчилгаа болгон авч, гэрийн эзэнтэй засвар хийх өдөр, цагийг товлоно.

Засвар:

 • Тохиргоо хийх
 • Резин солих
 • Түгжээ солих
 • Бариул солих
 • Хагарсан шил солих
 • Салхивчны гажигийг гаргана
 • Дотор амалгаа суулгах
 • Дотор тавцан суулгах
 • Тоноглол суулгах
 • Ялааны тор хийх
 • Хуучин хуванцар цонх суглаж авч явах